Home » Makaleler

Makaleler

Peygamber Ailesinin Hicreti

Rasûlullah Aleyhisselâm’ın yol göstermesiyle, önce Ashâb-ı Kirâm hicret ettiler. Daha sonra da Rasûlullah hicret etti. Peygamberimiz Aleyhisselâm ve Ashâb-ı Kirâm’ın hicretlerinin üzerinden tam yedi ay geçmişti. Yesrib’e hicret edip, orayı Muhâcir sıfatıyla Medine yapanlar, Evs ve Hazrec’ten oluşan Ensâr ile kucaklaşmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselâm, hicret esnasında birinci derecedeki yakınlarını, bazı nedenlerle o an için götürememişti. Peygamberimiz Aleyhisselâm ile beraber hicret edemeyen ...

Read More »

Ensar ve Muhacir Örnekliğinde Kardeşlik Bilinci

“Ancak mü’minler kardeştir.” (Hucurat,10) emr-i ilahisi, iman edenlerin bir yönüyle aynı ailenin çocukları olduğunu beyan eder. Mü’minler hem Hz. Adem’in çocukları olarak insanlıkta hem de büyük İslam ailesinin birer ferdi olarak imanda kardeştirler. Bu kardeşliğin kıvamı da bir vücudun azaları gibi, birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibi olmaktır. Kardeşlik geniş yürekliliktir. Kan bağından olanların yanı sıra iman bağıyla birbirine ...

Read More »

Medeniyetin Anası Hicret, Hicretin Anası Hacer’dir

Her medeniyet bir hicret ile doğar; hicret olmadan Medine, Medine olmadan medeniyet olmaz. Yeryüzünün şahit olduğu ilk medeniyet, insanlığın ilk atası Hz. Âdem ile başlamıştı. Hz. Âdem, Havva annemizle cennetlerinden çıkarıldıkları zaman, hicret onların da kaderi olmuştu ve Âdem ile Havva kendi cennetlerinden, bu dünyaya hicret etmişlerdi. İnsanlığın ikinci atası olan Hz. Nuh bir hicret ile yeryüzünde yeni bir medeniyetin ...

Read More »

Abdurrahman Dilipak ile Gençlik, Mısır ve Arap Baharı Üzerine

Kardeşler; işte Abdurrahman Dilipak ağabeyimizin dilinden kendi geçmişinin kısa bir özeti: Aslına bakarsanız çok uzun bir hikâye. 1949 yılında o zaman Adana’ya bağlı Haruniye/Düziçi’nde doğmuşum.  5 yaşında ilkokula gittim. 10 yaşında ilkokulu bitirdiğimde nüfus cüzdanım olmadığı anlaşıldı. O zamana kadar nüfus cüzdansız okudum. Daha sonra İmam Hatip Lisesine gittim. 7 yıllık İmam Hatip Lisesini 9 yılda ancak bitirebildim. O zamanlar ...

Read More »

Ey Bürünen!

 Artık Dinlenme Vakti Geçti ‘Ey, bürünen! Rivayete göre Cebrail (as) Allah’ın ayetlerini tebliğ edip ayrıldıktan sonra Peygamber Efendimizin vücudundan ter boşaldı. Bu durumu gören Hz. Hatice O’na: “Biraz dinlenseniz!” deyince Rasûlullah eşine cevaben: “Ey Hatice, artık dinlenme vakti geçti. Zira Rabbim bana şöyle emir buyurdu: Kalk da uyar. Yalnız, Rabbini büyükle. Elbiseni temiz tut. Bütün pisliklerden sakın. Yaptığını çok görüp de başa ...

Read More »

İlk Öncüler Olarak Anne-Baba

Gençler! Hayatınızda size yön veren, sizi etkileyen, sözü sizce kıymetli olan, peşinden gittiğiniz, örnek aldığınız bir öncü şahsiyet var mı? Bu soru karşısında gençlerimizin birçoğunun aklına birçok liderin, sanatçının, sporcunun, iş adamının, öğretmenin, fikir adamının, yazarın, çizerin, popüler kişilerin geldiğine şahit olmaktayız. Buna mukabil, pek azımızın aklına anne-babamız gelmekte, pek azımız anne-babamızı örnek almaktayız. Belki de bulundukları yaş ve gelişim ...

Read More »

Anlama ve anlaşılma üzerine

Anlama ve anlaşılma üzerine Düşüncenin dile getirilme sürecinde geçirilen tüm safhalar dil yoksa anlamsızdır. Edinilmiş bilgiler sayesinde bir fikir sahibi olur daha sonra bu fikrimizi “dil ayetinin” imkanları doğrultusunda kavramlara dökerek ifade etmeye çalışırız. Dolayısıyla bu süreçte dilin oynadığı rol hayatidir. Aklın bağ kuran özelliği ile düşünmenin anlama-yorumlama ve yargı üçlemesiyle tamamlanan hususiyeti dil olmadan nakıstır. Anladığımızı ve anladıklarımız hakkındaki ...

Read More »

Meleklerin Duasını Kazanmak

Mevla’nın hazinesinden bir küçük parça düştü şu kâinatın nasibine… Rahmetten müteşekkil merhamet sardı dört bucağı… Ve insanlar, cinler, hayvanlar herbiri payına düşen merhametin tesiri ile var oldular. “Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksan dokuz parçayı kendine ayırdı. Yeryüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. Bu tek cüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlûkat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, yavrusuna basmamak ...

Read More »

Elli Vakit Namaz-Beş Vakit Namaz

iraç hadisinde belirtildiğine göre Sevgili Peygamberimize tarifi imkânsız ilâhî vuslatta önce elli vakit namaz farz kılınmıştır. Onun bu Rabbânî hediyeyle ümmetine her dönme teşebbüsünde Mûsa aleyhisselâmla karşılaşması ve Onun tavsiyesiyle tekrâr tekrar ilahî huzura çıkması ve ümmeti hesabına elli vakti indirmesi için Rabbe niyazda bulunması bazı haddini bilmezlerin diline dolanmıştır. Sevgili Peygamberimizin birkaç defa Yüce Allah’ın huzuruna çıkması ve böylece namaz ...

Read More »

Amca, Babanın Yarısıdır

Bir kadın eşini kaybettiğinde çocuğunun hem anası hem de babası olmalı, Hz. Âmine gibi. Bir çocuk babadan yetim anadan öksüz kaldığında, dedesi etrafında pervane olmalı, yaşını başını bir kenara bırakıp torunuyla arkadaş olmalı, Abdülmuttalib gibi. Dede toprak olup çocuk çaresiz kaldığında, başını yere eğip gözünden yaşlar aktığında amcası Ebu Talib yengesi Fatıma bint Esed olmalı, gözyaşı yere düşmeden çocuğun yüzü ...

Read More »